TOP Máy in mã vạch Zebra chính hãng

TOP Máy in mã vạch Zebra chính hãng

Tổng hợp TOP các sản phẩm máy in tem nhãn mã vạch chính hãng của Zebra được cung cấp tại Việt Nam.

Chúng tôi - Công ty TNHH Gia Minh Phạm, cung cấp chi tiết part number và mô tả sản phẩm các dòng máy in chính hãng Zebra tại Việt Nam để bạn dễ tham khảo và lựa chọn đúng.

TOP MÁY IN MÃ VẠCH CHÍNH HÃNG ZEBRA

 • GC420-100510-000 : GC420T Barcode Printer: 203dpi, Direct Thermal &  Thermal Transfer, USB+RS232+Parallel interface, 1/2"  Core
 • ZD22042-T0PG00EZ : ZD220 Barcode Printer: 203dpi, Direct Thermal, USB  interface, 1" Core Ribbon
 • ZD23042-30PG00EZ : ZD230 Barcode Printer: 203dpi, Direct Thermal &  Thermal Transfer, USB interface, 1" Core Ribbon. 
 • ZD41023-D0P000EZ : ZD410 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal, Tear  bar, USB interface, 2 inch Print Width.
 • ZD41023-D0P000EZ : ZD410 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal, Tear  bar, USB + RS232 interface, 2 inch Print Width.
 • ZD41023-D0P000EZ : ZD410 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal, Tear  bar, USB + Ethernet LAN interface, 2 inch Print Width. 
 • ZD42042-T0P000EZ : ZD420T Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal &  Thermal Transfer, USB interface, Modular Connectivity  Slot.
 • ZD42043-T0P000EZ : ZD420T Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal &  Thermal Transfer, USB interface, Modular Connectivity  Slot.
 • ZD62142-D0PF00EZ : ZD620D Barcode Printer: 203dpi, LCD, Direct  thermal, USB+RS232+Bluetooth+Ethernet 10/100  interface.
 • ZD62043-D0PF00EZ : ZD620D Barcode Printer: 300dpi, LCD, Direct  thermal, USB+RS232+Bluetooth+Ethernet 10/100  interface.
 • ZD62142-T0PF00EZ : ZD620T Barcode Printer: 203dpi, LCD, Direct  thermal & Thermal transfer, USB+RS232+Bluetooth+Ethernet 10/100 interface.
 • ZD62143-T0PF00EZ : ZD620T Barcode Printer: 300dpi, LCD, Direct  thermal & Thermal transfer,  USB+RS232+Bluetooth+Ethernet 10/100 interface.
 • ZT51042-T0P0000Z : ZT510 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + GigaEthernet  10/100/1000 + Bluetooth interface, Mono LCD.
 • ZT51043-T0P0000Z : ZT510 Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal and thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + GigaEthernet  10/100/1000 + Bluetooth interface, Mono LCD.
 • ZT41142-T0P0000Z : ZT411 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + Ethernet  10/100 + Bluetooth interface.
 • ZT41143-T0P0000Z : ZT411 Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + Ethernet  10/100 + Bluetooth interface.
 • ZT41146-T0P0000Z : ZT411 Barcode Printer: 600dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + Ethernet  10/100 + Bluetooth interface. Kèm Phần mềm in nhãn  cơ bản cho ZT410ZT42162-T0P0000Z : ZT421 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + Ethernet  10/100 + Bluetooth interface.
 • ZT42163-T0P0000Z : ZT421 Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232 + USB + Ethernet  10/100 + Bluetooth interface.
 • ZT23042-T0P000FZ : ZT230 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer,Tear bar, RS232 + USB interface.
 • 220-80P-00000 : 220Xi4 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Parallel +  Ethernet 10/100 interface, 64MB Flash, ZPL II, XML,  clear media side door, media supply hanger.
 • 223-80P-00000 : 220Xi4 Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Parallel +  Ethernet 10/100 interface, 64MB Flash, ZPL II, XML,  clear media side door, media supply hanger.
 • ZT61042-T0P0100Z : ZT610 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Ethernet  10/100/1000, Bluetooth 4.0 interface, Color Graphic  LCD, 1GB RAM/2GB Flash, ZPL, ZPL II, XML.
 • ZT61043-T0P0100Z : ZT610 Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Ethernet  10/100/1000, Bluetooth 4.0 interface, Color Graphic  LCD, 1GB RAM/2GB Flash, ZPL, ZPL II, XML.
 • ZT61046-T0P0100Z : ZT610 Barcode Printer: 600dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Ethernet  10/100/1000, Bluetooth 4.0 interface, Color Graphic  LCD, 1GB RAM/2GB Flash, ZPL, ZPL II, XML.
 • ZT61046-T0P01C0Z : ZT610R Barcode Printer: 600dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, Serial, USB, Gigabit  Ethernet, Bluetooth 4.0, USB Host, RFID UHF Encoder,  Color LCD, ZPL
 • ZT62062-T0P0100Z : ZT620 Barcode Printer: 203dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Ethernet  10/100/1000, Bluetooth 4.0 interface, Color Graphic  LCD, 1GB RAM/2GB Flash, ZPL, ZPL II, XML.
 • ZT62063-T0P0100Z : ZT620 Barcode Printer: 300dpi, Direct thermal and  thermal transfer, Tear bar, RS232+ USB + Ethernet  10/100/1000, Bluetooth 4.0 interface, Color Graphic  LCD, 1GB RAM/2GB Flash, ZPL, ZPL II, XML.
 • P1080383-443: RS232 Module for ZD420D, ZD420T (Field  Installation)
 • P1080383-442 : Ethernet Module for ZD420D, ZD420T (Field  Installation)
 • P1080383-603 : Battery for ZD410, ZD420, ZD620 Series (Field  Installation)
 • P1080383-228 : Cutter Module for ZD420T, ZD620T (Field  Installation)
 • P1079903-022 : Label Dispenser for ZD410 (Field Installation)
 • P1083347-020 : Cutter for ZT510 (Field installation)
 • P1058930-189 : Cutter for ZT411/ZT410 (Field installation)
 • P1037974-069 : Cutter for ZT230 (Field installation)
 • P1083347-021 : Rewind for ZT510 (Field installation)
 • P1058930-052  - P1105147-019 : Liner Take-Up Spindle and Peel off assembly for  ZT410, ZT411 (Field installation)
 • P1058930-052  - P1105147-020 : Liner Take-Up Spindle and Peel off assembly for ZT421  (Field installation)
 • P1083320-040 : Parallel card for ZT610, ZT620, ZT510 (Field  installation)
 • P1058930-075 : Parallel card for ZT410, ZT411, ZT420, ZT421 (Field  installation)
 • P1037974-002 : Parallel card for ZT230 (Field installation)
 • P1037974-001 : Internal ZebraNet PrintServer 10/100 for ZT230 Series  (Field installation)
 • P1083320-037C : Wireless Card for ZT610, ZT620, ZT510, ZT411,  ZT421, 802.11ac (Field installation)
 • P1058930-097C : Wireless Card for ZT230, ZT410, ZT420, 802.11n  (Field installation)
 • P1018257 : Cutter for 220Xi4 (Field installation)
 • P1083320-118 : Cutter for ZT610 (Field installation)
 • P1083320-119 : Cutter for ZT620 (Field installation)
 • P1008483 : Rewind for 220Xi4 (Field installation)
 • P1083320-084 : Rewind for ZT610 (Field installation)
 • P1083320-085 : Rewind for ZT620 (Field installation)
 • P1083320-040 : Parallel Card for ZT610, ZT620 , ZT510 (Field  installation)
 • P1083320‐041C : RFID Module for ZT610 (Field installation)
 • P1083320‐102C : RFID Module for ZT620 (Field installation)

Thêm bình luận