M3 MOBILE


M3 Mobile SL20 M3 Mobile SL20

M3 Mobile SL20

Máy kiểm kho M3 Mobile SL20M3 Mobile SL20 được xây dựng trên nền tảng Android™ và Mobility Edge™, là thiết bị quét mã vạch cảm ứng hoàn hảo dành cho các ứng dụng bán lẻ, logistics, xuất nhập khẨu hàng..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)